Analizy Pekao Dziennik: Nowa projekcja inflacyjna NBP z dużym wzrostem inflacji w 2025

gus co to jest

Około 2 mln osób w wieku od 25 do 34 lat (36 proc. tej części populacji) w Polsce mieszkała z rodzicami i nie założyła własnej rodziny, tym samym zaliczając się do populacji tzw. Nawet ścisły lockdown nie wpłynął w żaden https://www.forexeconomic.net/ sposób na przymus dostarczania informacji przez właścicieli przedsiębiorstw. Wszystkie dane muszą być przekazane elektronicznie przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości przesłania formularza w formie listownej.

Jaki wpływ mają przepisy na transparentność przedsiębiorstw?

gus co to jest

Dane, których respondenci udzielają urzędowi, są objęte tajemnicą statystyczną. To oznacza, że nie należy bać się brać udziału w badaniach, ponieważ dane są poufne. Pracownicy urzędu, którzy mają dostęp do danych, składają przyrzeczenie o m.in.

Prezes Adam Glapiński kontra reszta świata. Kto przeciągnie linę na swoją stronę?

Ryż, pieczywo, twarogi, masło, jabłka, pomidory,kawa, herbata, a dział „Restauracje i hotele”obejmuje 7 jednorodnych grup, np. Z drugiej strony grupa „owoce morza” odpowiada jedynie za0,01 proc. Wydatków, a już elektryczność, leki czy benzyna np. W ramach prowadzonych badań statystycznych dane od respondentów są zbierane metodą obserwacji pełnej lub metodą reprezentacyjną na wylosowanej próbie danej zbiorowości lub metodą doboru celowego.

  1. Prowadzenie statystyk ma służyć podejmowaniu przez rządzących kluczowych decyzji dotyczących polityki, życia społecznego czy gospodarki, a także obywatelom.
  2. Na czele Urzędu stoi Prezes GUS, który podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.
  3. Aktywność edukacyjną częściej podejmowały kobiety niż mężczyźni (8,6 proc. wobec 5,4 proc.).
  4. Większa koncentracja gniazdowników występowała w gminach we wschodniej Polsce.
  5. Niegdyś odbywało się to w tradycyjny sposób listowny, obecnie drogą elektroniczną.

Działalność nierejestrowana

Za podanie fałszywych danych grozi nawet pozbawienie wolności do 2 lat. Tak samo wygląda to w przypadku złożenia sprawozdań dla GUS po terminie. Proces o złożenie niekompletnych lub fałszywych danych firmy jest kilkuetapowy. Przewinienie rozpatruje się pod kątem intencji, zachowania oraz stopnia nagięcia panujących zasad. Według treści, które udostępnia sam GUS, wynika, że wdrażanie procesów ma przysłużyć się redukcji obciążeń administracyjnych. Ponadto, ma się to przysłużyć zmniejszeniu obowiązków respondentów.

Jedynym sposobem na owocną współpracę jest skrupulatna sprawozdawczość. GUS obrabia i analizuje dane, a wyłącznym źródłem pochodzenia statystyk jest rzetelny sposób ich przekazania przez podmioty gospodarcze. Zapraszam Cię również do zapoznania się ze spisem treści (staram się go aktualizować, choć nie zawsze to wychodzi) – jeśli lubisz statystykę, to na pewno znajdziesz coś do poczytania. Nie należy też zapominać o źródłach administracyjnych. GUS otrzymuje dane z Urzędów Pracy, Urzędów Stanu Cywilnego, Policji, ZUD, GPW, Ministerstwa i wszelakich podobnych instytucji. Od spisów powszechnych począwszy po ankiety kierowane do wybranej, zdecydowanie mniejszej grupy osób.

gus co to jest

Badania statystyczne statystyki publicznej są finansowane ze środków budżetu państwa do wysokości określanej corocznie w ustawie budżetowej (z pewnymi wyjątkami). Co oznacza, że na pensje wszystkich pracowników urzędów statystycznych, ankieterów i innych osób powiązanych z GUS muszą składać się w swoich podatkach wszyscy obywatele. A w urzędach statystycznych pracowników jest wielu. Do tego często „przerabiają” dane, które nikomu nie są potrzebne. Na czele Głównego Urzędu Statystycznego stoi Prezes GUS, który podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.

Co jakiś czas zlisty usuwane są rzadko kupowane już produkty (np. magnetowidy, odtwarzaczeDVD), a charakterystyki badanych towarów są aktualizowane (np. telewizor płaskizamiast kineskopowego). W teorii wszystko to brzmi klarownie, jednak sam GUSprzyznaje, że istnieje szereg czynników, które utrudniają pomiar wskaźnika cen. Od lat spore kontrowersje budzi także brak jawności listytowarów i usług, których ceny bada GUS. Polscy statystycy tłumaczą, że topraktyka stosowana powszechnie na świecie, która ma swoje określone cele. Główny UrządStatystyczny przechodzi do edukacyjnej kontrofensywy ws.

Absolutnie nie powinno się go kojarzyć z narzędziem inwigilacji, ponieważ wszelkie dane gromadzone przez organ są odpowiednio opracowywane i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opracowanie polega https://www.tradercalculator.site/ na przedstawianiu danych w sposób nieingerujący w sprawy prywatne obywateli. Nie trzeba się obawiać wycieku danych osobowych albo zarobków poszczególnej osoby. Prezes GUS prowadzi kilka centralnych rejestrów m.in.

Prezes GUS prowadzi kilka centralnych rejestrów, takich jak między innymi Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). Co istotne, https://www.investdoors.info/ GUS ogłasza wyłącznie komunikaty i informacje dotyczące najważniejszych wskaźników charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą kraju. Oznacza to, że Główny Urząd Statystyczny nie prowadzi badań opinii publicznej.

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na pięcioletnią kadencję. Na czele Urzędu stoi Prezes GUS, który podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru (art. 24 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej). Prezesowi GUS podlega również 16 dyrektorów urzędów statystycznych (znajdujących się w miastach wojewódzkich) oraz jednostki obsługi statystyki publicznej utworzone na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. Okazuje się, że sama skala zwolnień grupowych niewiele odbiega od tego, co działo się w roku ubiegłym. Jest ona nieco wyższa, ale od wielu miesięcy zarysowuje trend wzrostowy.

Dane GUS są niezwykle wartościowe, stanowią rzetelne i przystępne źródło informacji, ponieważ udostępniane są już w formie opracowanej. Ponadto prezes GUS-u zajmuje się prowadzeniem kilku centralnych rejestrów. Na stronie znajdziemy Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, czyli REGON oraz Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju, czyli TERYT. XXI wiek charakteryzuje przyspieszenie budowy struktur organizacyjnych i programowych statystyki publicznej w kształcie odpowiadającym standardom międzynarodowym i aktualnym potrzebom informacyjnym kraju. Co jeśli wyżej wymienione osoby nie dochowają tajemnicy statystycznej? Grożą im wtedy poważne konsekwencje – zarówno grzywny jak i kary pozbawienia wolności.

Myślę, że każdy, kto prowadzi swoją działalność gospodarczą przynajmiej raz spotkał się z jakimś formularzem do GUS, który musiał wypełnić. Z opracowania dowiadujemy się, że z roku na rok zwiększa sięzakres danych pozyskiwanych przez GUS w sposób alternatywny. Źródłami danych ocenach są wszelkiego rodzaju cenniki, zarządzenia dotyczące cenadministrowanych, tabele opłat w bankach, dane pozyskiwane od ubezpieczycieli czytelekomów itp. Ankieterzy badają także ceny na stronach internetowych – mowa nietylko o sklepach, ale i np. Autorzy opracowania przypominają także, że wskaźnik cenkonsumpcyjnych (CPI, ang. Consumer Price Index) jest najpopularniejszą, aletylko jedną z miar inflacji. Obok niego o wzroście cen informują m.in.wskaźniki inflacji producenckiej PPI, inflacji bazowej czy deflator PKB.

Przeciętne zatrudnienie w całym resorcie statystyki w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5726 osób (w tym 804,66 etatów w samym GUS), a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 4417,60 zł[2]. Według rzecznika GUS zakwestionowane działania były zgodne z prawem m.in. Dlatego, że prowadzenie działań spisowych jest zadaniem dodatkowym w stosunku do pozostałych działań GUS[12]. Działalność GUS została zawieszona w czasie II wojny światowej. Urząd został włączony w struktury Wydziału Rolnictwa i Wyżywienia administracji Generalnego Gubernatorstwa, a jego wyposażenie, bibliotekę i archiwum wywieziono z Warszawy do Krakowa (stolicy GG)[8].

Niemniej, sytuacja epidemiologiczna przyczyniła się do tego, że Urząd potrzebuje zwiększonej liczby informacji. Wynika to stąd, że nadzwyczajne warunki muszą być uwzględnione w badaniach i porównane do statystyk z lat poprzednich. Potężny problem w niektórych kategoriach stanowi także postęptechniczny, podnoszący jakość dostępnych na rynku towarów.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku. Utrudnione jest natomiast drobiazgowe przygotowanie zestawu pełnej liczby informacji. Praca zdalna odbiła się nie tylko na produktywności pracowników, ale także na odpowiedniej dyscyplinie w kwestii gromadzenia danych potrzebnych GUS-owi.